donderdag 27 oktober 2016

Bonksum op de bon


Langs de dijk bij Opperstok lag een zojuist aangereden Bonksum. Ik stopte met de fiets en dacht aan Arie die het vak beheerst om dieren op te zetten. Dus wat doe je dan? Precies, je raap het dode dier op en plaatst hem op de bagagedrager
voorop. Wilde net verder rijden toen er twee agenten naast me stopten en mij verzochten niet weg te rijden. Een met veel puistjes en drie beginnende baardharen en een met een Arabisch dialect en verdacht foam in de mo...ndhoeken.
Agent:” Zo meneertje wat zijn we aan het doen?”
Ik:” Zo Agent, ik was van plan te gaan fietsen als dat mag.”
Agent:” Ik bedoel wat heeft u daar voorop de fiets?”
Ik:” Een bagagedrager agent.”
Agent:” Ik bedoel wat ligt daar op?”
Ik:” Verrekt een beest, waar komt dat dier nou vandaan?”
Agent:” En wij mogen geen aangereden wild vervoeren.”
Ik:” oh gelukkig ligt hij bij mij dan i.p.v. bij jullie in de auto.”
Agent:” Ik bedoel u mag geen dood wild vervoeren.”
Ik:” Ik vervoer ook geen wild, ik sta stil.”
De Agent met Arabisch uiterlijk mengt zich er nu ook in.
“Mineer, die wet zegt dat oe een vergunning moet hebben voor zoiets.”
Ik: “ Voor wat?”
Arabisch Agent:” Voor aanraken of vervoer die dode dier.”
Ik:” Maar man ik raak niets aan en vervoer ook niets, ik sta nog steeds stil.”
Agent met Puistjes stapt driftig om mijn fiets en roept: ”tis een stinkdier.”
Ik:” u hoef niet te gaan schelden agent, ik was mij dagelijks.”
Agent:” ik doel op uw corpus dictie voorop de bagagedrager.”
Ik: ”Zou hij er opgesprongen zijn toen ik even stopte en toen een hartaanval gehad hebben?”
Agent:” u begint mij te vermoeien.”
Ik: ”je lijk mijn vrouw wel.”
Agent: ”Wilt u zo goed zijn de bunzing in het gras terug te plaatsen?”
Ik:” Nee want dat mag niet volgens uw collega die zegt dat ik het dier niet mag aanraken.”
Agent:” Als u het niet doet, doe ik het.”
Ik:” U mag het volgens de wet wel?”
Arabisch agent:” Mineer doet oe nou niet zo lastig.”
Ik leg de dode bonksum in het gras en de agenten stappen tevreden in omdat ze weer een "vreselijke misdaad" hebben weten te bestrijden en rijden weg. Nadat ze uit zicht verdwenen zijn keer ik terug en raap hem op. En nu maar snel naar de preparateur met dat stinkdier voordat de agenten de belangrijke taak wensen te hervatten om zulk een misdaad als een dode bonksum te vervoeren te bekeuren. Over niets beters te doen hebben gesproken.