zaterdag 28 oktober 2017

Ik schilder vandaag de laatste najaarsdag

Een van de laatste echt warme najaarsdagen toen de Puch nog lekker buiten mocht spelen. Nu staat ze amechtig onder een deken te dromen over verse avonturen die te komen staan. Maar daar zal ze toch echt een paar maanden op moeten wachten want "opa" de Mooij is geen winterrijder. Meer een kouwelijke zak. Maar misschien als het helder vriezend weer is, dan wil hij nog wel eens een opleving krijgen en haar vanonder de klamme lappen trekken. Je wordt ouder papa..