zaterdag 8 juli 2017

Gezegende koeien

Bij ons dopen ze de koeien
En de zegen toe...