woensdag 28 september 2016

De landman in de Molenwaard

Als de morgendampen ontstijgen aan de natte naar zuur veen ruikende adem van de boerensloten en in slierten danst net boven oppervlak, moet de landman lang in volle actie zijn. Een boer is een boer, stront is stront en de boerendochter "heit" een lekkere kont doch: er mot wearkt worren...Da geet mear deur en deur en deur...