zaterdag 11 juni 2016

Pleviertje

Op je buik door het gras tussen brandnetels in de sluiphouding om een plevier op de foto te zetten. De fotograaf is tot rare dingen in staat. "Meneer wat ziet u daar?" Een enorme vrouw, opgetrokken uit veel vet vlees was van haar elektrische fiets gestapt en kwam achter mij aanbonken op reusachtige ballonkuiten. "Nou mevrouw ik lig hier met die lange lens omdat er oenen zijn." "Waar ziet u die dan en wat zijn dat dan oenen?" Ze staan vaak achter mensen die iets op de foto willen zetten te bléren wat daar te zien is, zodat het beestje de benen of de vleugels neemt." "Oh, jammer en weg was de massa vlees, en weg was mijn pleviertje. Ik heb in stilte gebeden dat haar accu reeds lang leeg was voordat ze thuis was. Dat zal haar leren....