zaterdag 21 februari 2015

Hallo meneer de uil“Oehoe, oehoe”, klonk het gisteren in de slaapkamer.
Ook deze keer stapte ik zuchtend uit bed en probeerde een glimp op te vangen, van onze nachtelijke bezoeker. Ik had al reeds verschillende nachten voor het raam gestaan en was na een aantal minuten weer teleurgesteld in mijn warme bed gekropen, omdat hij zich nimmer liet zien. Ook nu bleek alle hoop ijdelheid
.

In een vogelboek had ik al eens nagekeken, welke uilen soorten er hier in ons kikkerlandje zijn. Maar ja, het is natuurlijk ondoenbaar om zo’n uil te identificeren, zonder hem aanschouwd te hebben. Wel had ik al onder verschillende bomen gezocht, naar de aanwezigheid van de zogenaamde uilenballen, doch ook dat was op niets uitgelopen.
Tja, zo’n beest kan wel overal zitten. Ook een zoektocht met de overbuurman, welke erg geïnteresseerd is in het vogelbestand in deze omgeving, wierp geen enkele vrucht af.

Ondanks dat de uil overdag onvindbaar bleef, hoorde ik ook deze nacht, zijn ijselijke roep, door het middernachtelijk zwerk galmen. “Oehoeeee!”Oehoeeee!” Terwijl ik uit bed gleed en op de tast mijn sloffen aanschoot, liep ik langs de radiator van de centrale verwarming, welke wel er warm was. Op het moment dat ik de thermostaatknop wilde vastgrijpen, klonk opnieuw de roep van de uil, maar wat gek? Het leek net alsof de uil ergens in de slaapkamer zat, zo dichtbij klonk de roep. Instinctief greep ik de thermostaat kraan en draaide hem een slag terug. “Oehoeeeeewie”, deed de kraan en toen was het stil. Al die maanden gedacht met een uil te maken te hebben en vele malen voor het open raam gestaan om hem te spotten en wat blijkt, het is een oude thermostaat knop, welke het geluid voortbrengt.
Een ding is duidelijk, er was wel een uil, die lag in bed….